Privacy statement

Deze site is een onderdeel van Bedrukken.nl

Bedrukken.nl, gevestigd aan De Bolanden 4, 7071 PW Ulft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bedrukken.nl De Bolanden 4, 7071 PW Ulft +31 315 200010

Jelle Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Bedrukken.nl Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrukken.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bedrukken.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw bestelling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming en gegevensverwerking

Bedrukken.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrukken.nl) tussen zit.

Bedrukken.nl verwerkt gegevens op de volgende manier:

 • Shopping platform. Bedrukken.nl is gebaseerd op het shopping platform X-Cart en doorontwikkeld in eigen beheer. Gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, op de hosting na. De site is beveiligd door middel van SSL encryptie.
 • E-mail en mailinglijsten: Bedrukken.nl verstuurt digitale nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp mag uw emailadres en eventuele overige persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden voor de nieuwsbrief. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 • Website hosting. Bedrukken.nl neemt webhosting af van One Stop Webshop. One Stop Webshop verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One Stop Webshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. One Stop Webshop is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • Verzending. Een geplaatste bestelling bij Bedrukken.nl wordt bezorgd door DHL. Hiervoor is het noodzakelijk om uw naam, adres en woonplaatstgegevens met DHL te delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 • Facturatie en boekhouden. Bedrukken.nl gebruikt lokale software voor facturatie en orderverwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bedrukken.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens                              > 5 jaar >
  Wij bieden klanten op deze manier een snelle service door klantgegevens, logo's en andere relevante informatie te bewaren.
 • Personalia                                  > 10 jaar >
  Wij houden jou graag op de hoogte door middel van mailings en nieuwsbrieven voorzien van relevante informatie mbt onze producten.                       
 • Adres                                       > 10 jaar >
  Wij houden jou graag op de hoogte door middel van mailings en nieuwsbrieven voorzien van relevante informatie mbt onze producten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrukken.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bedrukken.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bedrukken.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Extra informatie over cookies gebruikt op de website van Bedrukken.nl vindt u onderaan de pagina onder 'Pas cookie instellingen aan'.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrukken.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bedrukken.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bedrukken.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Bedrukken.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Aanvullende maatregelen die wij nemen ter bescherming van jouw gegevens

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Datum privacybeleid

Bovenstaand privacybeleid is ingegaan op 01-05-2018 en met het publiceren vervallen voorgaande versies.

Laden...